No Picture

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

October 11, 2017 admin 0

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่า…เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เป็นเขื่อนแกนดินเหนียวที่ยาวที่สุดในประเทศไทยด้วยความยาวทั้งสิ้น 4,860 เมตร สร้างขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำป่าสัก ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากและปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูร้อน

No Picture

โครงการหมู่บ้านต้นแบบสุขภาวะทางเพศ

October 11, 2017 admin 0

จัดการประชุมเพื่อหาแนวทางดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาท้องไม่พร้อม โครงการหมู่บ้านต้นแบบสุขภาวะทางเพศ เครือข่ายเด็กเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม จัดการประชุมเพื่อหาแนวทางดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาท้องไม่พร้อม ที่ประชุมประกอบด้วยตัวแทนโรงเรียน, รพ.สต., OSCC., โรงพยาบาล, ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, แกนนำเยาวชน และ อสม.

No Picture

Hello world!

October 10, 2017 admin 1

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!