No Image

หลักการวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู

May 23, 2020 admin 0

หลักการวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู สังคมปัจจุบันช่องทางการนำเสนอข้อมูลให้ดูและฟังจะมีมากมาย ดังนั้นผู้เรียนควรรู้จักเลือกที่จะดูและฟัง เมื่อได้รับรู้ข้อมูลแล้ว การรู้จักวิเคราะห์ วิจารณ์ เพื่อนำไปใช้ในทางสร้างสรรค์ เป็นสิ่งจำเป็นเพราะผลที่ตามมาจากการดูและฟังจะเป็นผลบวกหรือลบแก่สังคม ก็ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้นี่เอง นั่นคือผลดีจะเกิดแก่สังคมก็เมื่อผู้ดูและฟังนำผลที่ได้นั้นไปใช้อย่างสร้างสรรค์ หรือในปัจจุบันจะมีสำนวนที่ใช้กันอย่างแพร่หลายว่าคิดบวกนั่นเอง

No Image

Big Data คืออะไร !!! ทำไมจึงเป็นกระแสในยุคนี้

May 9, 2020 admin 0

Big Data คืออะไร !!! ทำไมจึงเป็นกระแสในยุคนี้ อยู่ๆก็เป็นประเด็นที่มีความน่าสนใจมาในทันที สำหรับ Big Data เรียกเธอว่าเป็นอีกหนึ่งข้อมูลในด้านเชิงลึกที่มีคำอธิบายที่ค่อนข้างมีความชัดเจนอยู่แล้ว และแปลได้อย่างตรงตัว ตามความหมายของมันเลยก็ว่าได้