แตงโมไร้เมล็ดศรีสงคราม พืชเศรษฐกิจสำคัญ จ.นครพนม

แตงโมไร้เมล็ด เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดนครพนม ล่าสุดจังหวัด เกษตรกร และภาคเอกชน จับมือกันเปิดตัวแตงโมไร้เมล็ดนครพนม เพื่อประชาสัมพันธ์และการันตีคุณภาพ
เป็นเวลากว่า 20 ปี ที่กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกแตงโมไร้เมล็ดศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม บุกเบิกทดลองปลูกแตงโมไร้เมล็ดจน

ประสบความสำเร็จ ผลผลิตมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของตลาดผลไม้ไทยและต่างประเทศ ปัจจุบันมีเกษตรกรในกลุ่มกว่า 200 ครอบครัว รวมพื้นที่ปลูกกว่า 2,500 ไร่
แตงโมไร้เมล็ดระยะเวลาปลูกจนเก็บผลผลิตประมาณ 90 วัน เริ่มตั้งแต่การเพาะต้นกล้าในถาดปลูก ใช้เวลา 10-15 วัน จากนั้นนำลงแปลงปลูก เมื่ออายุ 45 วัน เกษตรกรจะทำการผสมเกสรเพื่อให้ติดผล 1 ไร่ ปลูกได้ 800 ต้น
น้ำหนักแตงโมต่อลูกเฉลี่ย 4-10 กิโลกรัม 1 ไร่ ได้ผลผลิตราว 5,000 กิโลกรัม มีเอกชนมารับซื้อในราคาประกันหน้าสวนกิโลกรัมละ 12-15 บาท ส่วนราคาท้องตลาดขายกิโลกรัมละ 25-30 บาท ต้นทุนตกกิโลกรัมละ 8 บาท
แต่ละปีจะมีผลผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกแตงโมไร้เมล็ดศรีสงครามออกสู่ท้องตลาดปีละกว่า 5,000-6,000 ต้น โดยส่งขายห้างค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อ ศูนย์ค่าส่งทั่วประเทศ และปัจจุบันมีหน้าร้านเองจำหน่าย ซึ่งแต่ละปีทางกลุ่มมีรายได้หมุนเวียนกว่า 200 ล้านบาท

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย.