หมอแสง ได้รับใบอนุญาต “หมอพื้นบ้าน” อย่างเป็นทางการแล้ว\\หมอแสงเริ่มมีกำลังใจขึ้นมาอีกเฮือก หลังจากประกาศกร้าวไม่เห็นหนังสือเลิกผลิต ไม่แจก วันนี้เอกสารหนังสือรับรองเดินทางมาถึงบ้านแล้ว เดินหน้าเพื่อผู้ป่วยต่อ ไม่มีคำว่า หมอเถื่อน ยาเถื่อนต่อไป

จากกรณีที่กรมการแพทย์แผนไทยออกมาแถลงข่าวว่า ยังไม่ได้ออกใบอนุญาตให้ นายแสงชัย เป็นหมอพื้นบ้าน เนื่องจากยังขาดเอกสารจำนวน 2 รายการ จนทำให้นายแสงชัยประกาศเลิกผลิตยาแจกผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งอย่างเด็ดขาด เนื่องจากเกิดอาการน้อยใจว่า เอกสารต่างๆ ที่แจ้งมาได้ส่งไปให้จนครบหลายครั้งแล้ว ทำให้ผู้ป่วยที่รอความหวังสุดท้ายของชีวิตต่างตกใจ ต้องการให้กรมการแพทย์แผนไทยเร่งอนุญาตให้นายแสงชัยเป็นหมอพื้นบ้าน เพื่อผลิตยาให้กับผู้

ป่วยต่อไปนั้น

ล่าสุดในวันนี้ (10 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปติดตามถึงเรื่องหนังสือรับรองเป็นหมอพื้นบ้าน ที่บ้านพักของนายแสงชัย จากการสอบถามทราบว่าทางกรมการแพทย์แผนไทย ได้ส่งเอกสารมาให้กับทางบ้านในช่วงเช้าของวันนี้

ในเรื่องนี้นายแสงชัยได้กล่าวว่า ผมไม่ทราบว่าเอกสารส่งมาทางไหน เมื่อเช้าลูกสาวนำมาให้ผม ได้หรือไม่ได้ผมรู้สึกเฉยๆ มีความสุขคือคนกินยาสบายใจ ผมได้หรือไม่ได้ก็เหมือนเดิม ขายก็ไม่ได้ แจกนอกสถานที่ก็ไม่ได้ ถ้าผู้ป่วยอยากจะกินยาจริงๆ คิดว่ายาช่วยได้ก็มา ถ้าคิดว่ากินแล้วกล้วก็ไม่ต้องมา เดี๋ยวเป็นข่าวอีก แจกมา 12 ปีแล้ว ใครจะกล้าหยุด ไม่หยุดหรอกสงสารชาวบ้าน ผมเป็นคนมีน้ำใจ ผมก็พูดไปยังงั้นเเหละ อารมณ์เสียไง ตอนนี้คนที่สบายใจคือคนกิน เพราะไม่ใช่ยาเถื่อน อาจจะดีขึ้นเพราะกำลังใจมา

สำหรับหนังสือรับรองหมอพื้นบ้านที่นายแสงชัยได้รับ ลงนามโดยนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ สธ 05002/2561 ออกให้ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 โดยระบุข้อความว่า หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า นายแสงชัย แหเลิศตระกูล เป็นหมอพื้นบ้าน ตามระเบียบกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกว่าด้วยการออกหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองฉบับนี้สามารถดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

1.การประกอบโรคศิลปะที่กระทำต่อตนเอง 2. การช่วยเหลือหรือเยียวยาผู้ป่วยตามหน้าที่ ตามกฎหมาย หรือตามธรรมจรรยา โดยมิได้รับประโยชน์ตอบแทน 3. กระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา อบจ. เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด หรือสภากาชาดไทยมอบหมายให้ประกอบโรคศิลปะในความควบคุมของเจ้าหน้าที่เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด 4. ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล กระทำการประกอบโรคศิลปะในความควบคุมของผู้ประกอบโรคศิลปะตามที่รัฐมนตรีกำหนด ซึ่งหากดำเนินการนอกเหนือจากเงื่อนไขทั้ง 4 จะเป็นการกระทำความผิด

ส่วนที่ สภ.เมืองปราจีนบุรี พบว่ามีประชาชนโดยเฉพาะเป็นผู้ป่วยรายใหม่เดินทางมาลงบันทึกประจำวันตลอดตั้งแต่ช่วงเช้า โดยผู้ป่วยที่มายังเข้าใจผิดคิดว่า เมื่อมาลงบันทึกประจำวันแล้ว สามารถรับยาหมอแสงได้ทันที ซึ่งกำหนดการรับยาหมอแสงจะเป็นทุกวันเสาร์และอาทิตย์ของต้นเดือน

สำหรับเดือนมีนาคม 2561 จะเริ่มจ่ายยาในวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 ซึ่งผู้ป่วยเก่ารับเอง เริ่มรับยาได้ตั้งแต่เวลา 18.00 – 21.00 น. ผู้ป่วยเก่าญาติรับแทน เวลา 21.00 – 24.00 น. ผู้ป่วยใหม่รับเอง เวลา 24.00 – 03.00 น. และผู้ป่วยใหม่ ญาติรับแทน เวลา 03.00 น.เป็นต้นไป

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สนุกดอทคอม