พาณิชย์ปูพรมความรู้ค่าบาท”เอสเอ็มอี”

พาณิชย์ผนึกหน่วยงานภาครัฐเพิ่มพูนความรู้การประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีช่วงบาทแข็ง ​นายมาตยวงศ์   อมาตยกุล  นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  เปิดเผยว่า  ความผันผวนของค่าเงินบาทที่แข็งตัวขึ้นตั้งแต่ปี 60 กว่า 11.4% ส่งผลให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยได้รับผลกระทบโดยตรง เนื่องจากมูลค่าสินค้าไทยที่ส่งออกไปยังตลาดโลกมีมูลค่าสูงขึ้น  

ดังนั้นกรมฯ เห็นว่าผู้ประกอบการไทยควรมีความรู้ความเข้าใจความผันผวนของค่าเงินบาทในปัจจุบัน เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของอัตราการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศได้ นอกจากนี้ได้่ร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.)จัดสัมมนาวิชาการเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของไทย ให้เข้าใจเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถประเมินความเสี่ยง  และเลือกใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนทางเศรษฐกิจโลก. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews