ผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ

การผ่าตัดหัวใจและการใส่ขดลวดมีบทบาทในหมู่ผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบด้วยความช่วยเหลือของทีมหัวใจทีมสามารถมั่นใจได้ว่าวิธีการสหสาขาวิชาชีพจะใช้เมื่อเสนอคำแนะนำแก่ผู้ป่วยและช่วยเหลือพวกเขาในการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด วิธีการนี้จะยกระดับความเชี่ยวชาญของผู้ให้บริการฝึกปฏิบัติขั้นสูงเหล่านี้

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย เนื่องจาก PCI สามารถเสร็จสิ้นในเวลาที่ขั้นตอนการวินิจฉัยของผู้ป่วย เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นแพทย์จะไม่มีโอกาสพูดคุยถึงสเปกตรัมของตัวเลือกการรักษาที่เป็นไปได้ เป็นผลให้การใช้ทีมหัวใจในทางปฏิบัติและการตัดสินใจในการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจที่มีความซับซ้อนยังขาดอยู่ เรากำลังทำงานเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับทีมหัวใจและเอาชนะข้อ จำกัด บางประการเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานในปัจจุบันของการตัดสินใจเหล่านี้