ความคาดหวังของนโยบายทางเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยจะยังคงเติบโต 4.1% ในปี 2562 ใกล้เคียงกับการขยายตัว 4.3% ในปี 2561 และสูงกว่าค่าเฉลี่ยหลังวิกฤติที่ร้อยละ 3.8 การบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนภาคเอกชนจะเป็นตัวกระตุ้นการเติบโตที่สำคัญซึ่งช่วยชดเชยอุปสงค์ต่างประเทศที่ชะลอตัวลง ความคาดหวังของนโยบายทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนขึ้นหลังการเลือกตั้งทั่วไปของประเทศไทยน่าจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน

ทั้งในและต่างประเทศรายงานคาดการณ์นายสมภพมานะประเสริฐหัวหน้าฝ่ายวิจัยและหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของกรุงศรีกล่าวว่า“ การใช้จ่ายภายในประเทศจะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปีหน้า การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มที่จะเข้าสู่ช่วงวัฏจักรขาขึ้นหลังจากอัตราการใช้กำลังการผลิตของอุตสาหกรรมต่างๆพุ่งขึ้นสูงสุดในรอบหลายปี ด้วยการเร่งความเร็วของการเป็นหุ้นส่วนสาธารณะ (PPP fast track) การลงทุนในโครงการเมกะโครงสร้างพื้นฐานคาดว่าจะสูงถึง 281 ล้านบาทในปี 2562 จาก 98,000 ล้านบาทในปี 2561