กรมปศุสัตว์ตั้งเป้าลดใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์ร้อยละ 30 ใน 5 ปี

กรมปศุสัตว์จับมือเอกชนผลิตและจำหน่ายสุกรปลอดยาปฏิชีวนะ ตั้งเป้าลดการใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์ให้ได้ร้อยละ 30 ใน 5 ปี

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ฟาร์มสุกรทั้งหมดมีกว่า 500,000 ฟาร์ม ขณะนี้มีผู้ประกอบการ 5 ราย ซึ่งมีฟาร์มรวม 144 ฟาร์ม สุกรขุนแต่ละรอบ 248,000 ตัว เข้ามาร่วมลงนามความร่วมมือ ได้แก่ บริษัท ฟินนอร์-เอเซีย บริษัท สามพรานฟาร์ม บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม บริษัท ซีพีเอฟ และบริษัท ไทยฟู้ด กรุ๊ป สำหรับผู้ประกอบการจำหน่ายมี 4 ราย ได้แก่ ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ต, บิ๊กซี, เทสโก้โลตัส และแมคโคร ทั้งนี้ ตั้งเป้าหมายลดใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์ให้ได้ร้อยละ 30 ภายใน 5 ปี

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า การเลี้ยงปศุสัตว์โดยไม่ใช้ยาปฏิชีวนะสามารถทำได้ โดยใช้หลักการมาตรฐานฟาร์มมาเป็นพื้นฐาน ให้วัคซีนป้องกันโรคตามเวลา สัตว์ที่ป่วยต้องแยกออกไปรักษา รวมทั้งอาจให้อาหารควบคู่กับสมุนไพรบางชนิดและชีววัตถุสำหรับสัตว์ กรมปศุสัตว์จะออกสุ่มตรวจฟาร์มเพื่อหายาปฏิชีวนะที่อาจปนเปื้อนในอาหาร น้ำที่เลี้ยงสัตว์ในฟาร์ม ตลอดจนเนื้อที่โรงฆ่าสัตว์ ส่วนสถานที่จำหน่ายต้องได้รับการรับรองปศุสัตว์ ok รวมถึงเมื่อสุ่มตรวจผลิตภัณฑ์ต้องไม่พบยาปฏิชีวนะ จึงจะนำสัญลักษณ์ไปติดที่ผลิตภัณฑ์ได้ ที่ผ่านมาการใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์อย่างไม่สมเหตุสมผลและไม่พักสัตว์จนยาสลายแล้วจึงชำแหละ ทำให้ยาปฏิชีวนะหลงเหลือมาถึงผู้บริโภค ทำให้เกิดอาการแพ้และการดื้อยาในคน.-สำนักข่าวไทย